top of page

Location: Ukraine, Kyiv
Size: 8000 sqm

THE PEOPLE

Design Team: Natalia Shchyra, Victoria Oskilko, Maksym Parokonnyi, Anna Kaplonska, Svetlana Mazurenko, Dmitry Kozinenko, Alex Pedko
Graphic Design: Illya Nepravda, Pavel Velichko 
Photos: Alex Pedko

MORE OFFICE PROJECTS

bottom of page